Veřejná zakázka: OPRAVA OPĚRNÝCH STĚN NA ZAHRADĚ DDM MIKULOV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 24640
Systémové číslo: P21V00002471
Datum zahájení: 12.10.2021
Nabídku podat do: 25.10.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPRAVA OPĚRNÝCH STĚN NA ZAHRADĚ DDM MIKULOV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební řešení:
Opěrná stěna je půdorysně zalamovaná. Sanace stěny proběhne pouze na prvních dvou úsecích zalomení stěny; jeden úsek má délku cca. 7,5 m, druhý cca. 3,8 m. Výška stěny je cca. 2,6 až 3,1 m. Stěna je namáhaná zemním tlakem ze strany od parcely č. 364 do parcely 367, na parcele 364 je terén tedy výše než na parcele 367. Stěna je tloušťky 600 mm a je z kameno-cihelného zdiva. Koruna stěny je opatřena v současnosti keramickou střešní taškou uloženou do maltového lože. Ke stěně je ze strany parcely 367 přizděn cihelný venkovní krb. Těsně za tímto krbem je nejvýraznější porucha stěny reprezentovaná roztržením stěny kořeny náletového stromu. Po provedení statického zajištění stěny bude provedena oprava stávající stěny. Pohledový líc zdiva z parcely č. 367 bude hloubkově přespárován a bude doplněno kameno-cihelné zdivo. Krycí hlava původní stěny (koruna stěny) bude odstraněna a znovu vystavěna z keramických tašek typu bobrovka usazených ve spádu do maltového lože.
b) konstrukční a materiálové řešení,
Stávající stěny budou stabilizovány pomocí přepínacích lan. Lana budou umístěna do ŽB trámců, které budou kotveny do zdiva. Statické zajištění je navrženo na prvních dvou úsecích stěny (počítáno od parcely č. 370). Úseky jsou délky cca. 7,5 a 3,8 m. Aby bylo zabráněno dalšímu naklánění a stěna byla stabilizována, bude provedeno zajištění stěny pomocí tahových zemních kotev (kotevní tyče). Kotvy budou vrtány z parcely č. 367 pod odklonem 25° a 30° od vodorovné roviny. Rozteče kotev budou cca. 2,5 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 375 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace
 • IČO: 60575905
 • Poštovní adresa:
  Svobody 241/6
  692 01 Mikulov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508280

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Svobody 241/6
692 01 Mikulov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy