Veřejná zakázka: Zpracování hlukové studie a měření hluku na území JMK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 24689
Systémové číslo: P21V00002520
Datum zahájení: 15.10.2021
Nabídku podat do: 22.10.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování hlukové studie a měření hluku na území JMK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování hlukové studie /dale jen HS/, která bude obsahovat údaje a informace dle Metodiky KHS pro vydání časově omezeného povolení provozu z dopravy na silnicích III. třídy - III/15276 ulice Modřická, v obci Moravany v místě křížení s ulicí Hlavní, obec Moravany a III/15281 v úseku křížení se silnicí III/15278 ulice Moravanská a ul. Zelná ve městě Brně, městská čtvrť Přízřenice. Potřeba zpracování HS vznikla z důvodu záměru výstavby “MÚK Moravanská”, mimoúrovňové křižovatky propojením Moravan a Přízřenic přes silnici I/52 a železniční přejezd. Jedná se o převedení dopravy přes tyto dvě velmi zátěžová dopravní místa a zajištění komfortní dopravní plynulosti v inkriminovaném úseku. Předmětem této zakázky bude i akreditované hlukové měření, a to na třech místech v chráněném venkovním prostoru staveb v rozsahu od stavby MÚK od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Hlavní v obci Moravany a dále na opačnou stranu s křižovatkou ulic Moravanská a Zelná v městské čtvrti Přízřenice, ve městě Brně. Tato bude i rozsahem pro zpracování HS. Jedná se o měřící úseky v obytných částech při pozemních komunikacích.
Součástí zpracované HS bude i návrh protihlukového opatření v úsecích, které jsou předmětem HS. Předmět plnění veřejné zakázky bude sloužit pro podání žádosti o vydání časově omezeného povolení provozu na úsecích silnic III/15276 v Moravanech u Brna /ulice Modřická/, dále úsek silnice III/15276 ve městě Brně /ullice Moravanská/ a sil. III/15281 v městské čtvrti Přízřenice, ve městě Brně. HS bude sloužit i jako podlad pro vydání územního souhlasu stavby “MÚK MORAVANSKÁ”.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy