Veřejná zakázka: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 25366
Systémové číslo: P22V00000028
Datum zahájení: 07.01.2022
Nabídku podat do: 20.01.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
1.část – Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení - DSP,IČ,PDPS,SP
Předmětem zakázky je zpracování části projektové dokumentace (ve stupni DSP, IČ, PDPS,SP) pro výběr zhotovitele a zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání stavebního povolení. Jedná se o oplocení a skládku před cestmistrovstvím s dopravním řešením a dešťovou kanalizací. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém návrhu textu smlouvy o projektové přípravě.
2.část – Administrativní budova CM Rosice-změna dispozice a zateplení - DSP,IČ,PDPS,SP
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP, IČ, PDPS,SP) pro výběr zhotovitele a zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání stavebního povolení.
Jedná se změnu užívání prostor v 1.NP , kde dojde k přebudování místností pro službu konajícího dispečera, úklidová místnost, soc. zařízení a s tím spojené stavební povolení změn dispozice v objektu a užívání. Dále je potřeba vzhledem k současným tepelně-technickým normám objekt zateplit z vnější strany.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy