Veřejná zakázka: Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby "Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25475
Systémové číslo: P22V00000136
Spisová značka: S - JMK 9405/2022 OINV
Datum zahájení: 19.01.2022
Nabídku podat do: 11.02.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby "Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je činnost vybraného dodavatele a hmotné zachycení jejích výsledků. Činnost vybraného dodavatele bude směřovat ke stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně jejich dalších aktualizací.
Předmětem veřejné zakázky je také zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v příloze č. 2 této výzvy – Obchodních podmínkách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 210 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky