Veřejná zakázka: III/0522, III/0524 MIKULOV, UL. POD PLATANEM, UL. JIRÁSKOVA, ČSČK A NÁDRAŽNÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 29148
Systémové číslo: P22V00003805
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.11.2022
Nabídku podat do: 13.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0522, III/0524 MIKULOV, UL. POD PLATANEM, UL. JIRÁSKOVA, ČSČK A NÁDRAŽNÍ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zakázka je dělena na dvě části:
Část č. 1 - III/0522, III/0524 Mikulov – ul. Pod Platanem
Předmětem zakázky je souvislá údržba silnic III/0522 a III/0524 v intravilánu města Mikulov se zachováním směrového, šířkového a výškového vedení trasy. Dojde k odfrézování 100 mm komunikace a na odfrézovaný a vyčištěný povrch bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. V místě sanací bude provedeno ještě další odstranění vrstev v tl. 200 mm a položí se SC C8/10 v tl. 150 mm a ACP 16+ v tl. 50 mm. Budou provedeny opravy podélných a příčných trhlin ve vozovce a obnova vodorovného dopravního značení. Celková délka údržby je 732 m.
Část č. 2 - III/0524 Mikulov – ul. Jiráskova, ČSČK a Nádražní
Předmětem zakázky je souvislá údržba silnice III/0524 v intravilánu města Mikulov se zachováním směrového, šířkového a výškového vedení trasy. Dojde k odfrézování 100 mm komunikace a na odfrézovaný a vyčištěný povrch bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. V místě sanací bude provedeno ještě další odstranění vrstev v tl. 200 mm a položí se SC C8/10 v tl. 150 mm a ACP 16+ v tl. 50 mm. Budou provedeny opravy podélných a příčných trhlin ve vozovce . Celková délka údržby je 401 m.
Předmětem zakázky jsou i související zeměměřičské práce.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 341 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy