Veřejná zakázka: Část 5 - III/4135 M. Krumlov u Týnského rybníka

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 30621
Jedná se o část veřejné zakázky: Diagnostiky vozovek 2023 oblast Západ

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5 - III/4135 M. Krumlov u Týnského rybníka

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je provedení diagnostik vozovek, vč. vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků (dále jen PAU) z asfaltových vrstev komunikace potřebných pro zpracování projektové dokumentace. Předmětem plnění je provedení diagnostik a PAU na jednotlivé silniční úseky oblasti Západ specifikované v příloze č. 2 ZD v rozsahu dle přílohy č. 6 ZD. Předmět zakázky je blíže určen v přiložených obchodních podmínkách.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky