Veřejná zakázka: REACT EU 98 - Nemocnice TGM Hodonín - Krevní analyzátory – opakované vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 31709
Systémové číslo: P23V00001746
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-023146
Datum zahájení: 31.05.2023
Nabídku podat do: 03.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REACT EU 98 - Nemocnice TGM Hodonín - Krevní analyzátory – opakované vyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks krevních analyzátorů (Analyzátor č. 1 – hlavní a Analyzátor č. 2 – záložní) včetně middleware SW a dále dodávky reagencií a kontrolního materiálu pro krevní analyzátory po dobu 8 let od nabytí účinnosti smlouvy a zajištění pozáručního servisu dodaného přístrojového vybavení (2 ks krevních analyzátorů včetně middleware SW) po dobu 6 let od uplynutí záruční doby, a to pro oddělení hematologie a transfuzní služby Nemocnice TGM Hodonín, příspěvkovou organizaci dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD – Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD – Obchodní podmínky – návrh Kupní smlouvy a přílohy č. 6 ZD – Obchodní podmínky – návrh Servisní smlouvy.
Předmětem zakázky je rovněž:
• doprava a instalace v místě plnění
• pojištění spojené s dodávkou zboží
• zaškolení pracovníků zadavatele
• poskytování záručního servisu
• likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními příslušné legislativy upravující nakládání s odpady

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 448 484 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
 • IČO: 00226637
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 11
  695 26 Hodonín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 228762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky