Veřejná zakázka: Nové výtahy pro lůžkový pavilon B

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32697
Systémové číslo: P23V00002733
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-038784
Datum zahájení: 30.08.2023
Nabídku podat do: 16.10.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nové výtahy pro lůžkový pavilon B
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a zprovoznění 5 kusů zásobovacích a personálních výtahů na lůžkovém pavilonu B včetně demontáže a ekologické likvidace stávajících výtahů (dále jen „dílo“).
Součástí dodávky je vypracování dokumentace pro stavební úřad a to zejména:
a) projektová dokumentace výtahů,
b) projektové zpracování stavební části související s instalací výtahů,
c) průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva,
d) požárně bezpečnostní řešení,
e) inspekční prohlídka a certifikace CE oznámeným subjektem.
Dílo dále zahrnuje:
a) napojení zařízení na energetické zdroje, napojení k slaboproudým rozvodům,
b) dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE,
d) uvedení zařízení do plného provozu,
e) demontáž, odstranění a ekologickou likvidaci stávajících výtahů,
f) záruční servis výtahů.
Uvedení zařízení do plného provozu zahrnuje zejména:
a) jeho seřízení, odzkoušení a ověření správné a úplné funkčnosti,
b) provedení zkušebního provozu v rozsahu min. 14 dnů,
c) zajištění proškolení obsluhy a údržby dodaného zařízení,
d) obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zařízení do plného provozu a ke kolaudaci zařízení, jestliže jsou podmínkou pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, vyjma stavebního povolení a kolaudace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 628 100 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 • IČO: 00390780
 • Poštovní adresa:
  U Nemocnice 3066/1
  69002 Břeclav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059115

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky