Veřejná zakázka: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/396 Rakšice podjezd – STUDIE, IČ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 35344
Systémové číslo: P24V00001144
Datum zahájení: 18.04.2024
Nabídku podat do: 30.04.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/396 Rakšice podjezd – STUDIE, IČ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni STUDIE, která bude sloužit pro posouzení nejvhodnější varianty řešení stavby a jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Studie bude řešit úpravu nevyhovujícího podjezdu ev. č. 009-396 pod železniční tratí u stanice Rakšice, ve třech variantách:
Varianta 1: kompletní rekonstrukce podjezdu na normovou výšku a šířku, vč. úpravy přilehlých křižovatek se sil. III/3963 a III/3964
Varianta 2: úprava podjezdu snížením nivelety vozovky a zachováním světlé šířky podjezdu, vč. úpravy přilehlých křižovatek se sil. III/3963 a III/3964
Varianta 3: nahrazení podjezdu přeložkou silnice II/396 vč. vybudování železničního přejezdu v lokalitě směr Olbramovice
Součástí studie bude také inženýrská činnost spočívající v zajištění vyjádření dotčených orgánů k navrženým variantám (především správce železniční tratě).
Ke každé variantě bude dále zpracován zjednodušený záborový elaborát, cenová kalkulace a odhad doby výstavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 237 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy