Veřejná zakázka: Nemocnice TGM Hodonín, p.o. - Rekonstrukce kotelny PK1 - Havárie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 35703
Systémové číslo: P24V00001502
Datum zahájení: 13.05.2024
Nabídku podat do: 29.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nemocnice TGM Hodonín, p.o. - Rekonstrukce kotelny PK1 - Havárie
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu kotelny Zadavatele. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v přiložené projektové dokumentaci a navazujících slepých rozpočtech.

Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na povahu zadavatele musí být odstávka provozu zdroje tepla maximálně 24 hodin.

Zadavatel dále upozorňuje, že předmětem veřejné zakázky jsou pouze uvedené stavební práce definované v příloze Příloha č. 2 Projektové dokumentaci a vč. výkazu výměr. Elektroinstalační práce a vystrojení MaR bude zadavatel zajišťovat ve své vlastní režii za plné součinnosti se zhotovitelem díla.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Podkladem pro plnění veřejné zakázky je projektová dokumentace, jež byla zpracována Ing. Jaroslavem Tvrdoňem a Ing. Martinem Řezníčkem, TRASKO Projekce, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
 • IČO: 00226637
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 11
  695 26 Hodonín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 228762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy