Veřejná zakázka: II/602 DOMAŠOV PRŮTAH

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3722
Systémové číslo: P15V00000793
Počátek běhu lhůt: 17.04.2015
Nabídku podat do: 07.05.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/602 DOMAŠOV PRŮTAH
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava silnice II/602 v obci Domašov v délce 1279m. Při stavbě dojde k nahrazení stávající krytové vrstvy novou živičnou vrstvou ACO 11+ v tl. 40mm s modifikovaným pojivem PmB 45/80 s upravenými vlastnostmi pro použití R-materiálu v množství cca 15%. V návaznosti na nově upravenou komunikaci bude provedeno vybourání stávajícího odvodňovacího rigolu ze šestiřádku z žulových kostek a jeho nové osazení vzhledem k příčnému sklonu vozovky. Součástí stavby je obnova uličních vpustí a nové vodorovné dopravní značení. Předmětem zakázky je také geodetické zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje,
ředitelství
Ořechovská 35
619 00 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky