Veřejná zakázka: Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK od roku 2012

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 404
Systémové číslo: P12V00000370
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 237046
Počátek běhu lhůt: 01.02.2012
Nabídku podat do: 01.02.2012 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK od roku 2012
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje v souladu s § 2 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, v období od okamžiku uplynutí 3 měsíců od uzavření smlouvy, nejpozději však od 9.12.2012, do dne předcházejícího termínu celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2021 na části území Jihomoravského kraje, a to v rozsahu, který je vymezen předmětem veřejné zakázky. Lhůta 3 měsíců uvedená v předchozí větě se počítá od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smlouva uzavřena.
Rozsah Veřejné zakázky je vyjádřen počtem kilometrů a činí maximálně 6.773.500 km, přičemž zadavatelem předpokládaný rozsah veřejné zakázky činí přibližně 5.418.800 km. V příloze zadávací dokumentace je vymezen maximální i předpokládaný rozsah Veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 229 757 120 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obálky s nabídkami budou přijímány ve Lhůtě pro podání nabídek, tj. do 1.2.2012.
Adresa pro podávání nabídek je následující: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, Česká republika.
Uchazeči mohou nabídku na výše uvedenou adresu zaslat nebo ji podat osobně v pondělí a ve středu (úřední dny) od 8:00 hod. do 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek (provozní doba pro veřejnost) od 8:00 hod. do 15:00 hod. a v pátek (provozní doba pro veřejnost) od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky