Veřejná zakázka: Vícepráce – NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4320
Systémové číslo: P15V00001385
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.05.2015
Nabídku podat do: 21.05.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce – NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pouze vícepráce podrobně uvedené ve výkazu výměr.

Tyto práce budou provedeny jako dodatečné stavební práce, kterých potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 zákona. Jako veřejný zadavatel zadal veřejnou zakázku na stavební práce „NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO II“. V rámci realizace této zakázky vznikla potřeba dodatečných stavebních prací v rozsahu do 3 % hodnoty veřejné zakázky. Tato potřeba vznikla na základě objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.


  SDK špalety k předstěnám:
  Vytvoření SDK špalet kolem oken
  Původní řešení počítalo se špaletami o šířce 10cm, vzhledem k mírně odlišným rozměrům stavby a nutnosti dorovnat pravé úhly jsou špalety široké cca 25-27cm a chybí tím pádem v rozpočtu cca 60m2 špalet.


  Bourání ŽB kcí střechy:
  V rámci bourání byly objeven ŽB atikový nosník a dále místo násypu se nacházely v prostoru násypu místo předpokládaného štěrku lokálně i části betonových konstrukcí (pravděpodobně jim při realizaci zbyl beton ).
  Tato konstrukce byla zakrytá a nebo ji možné objevit ve fázi projektu ani před odkrytím všech vrstev střechy, jinak by hrozilo zatečení do střechy.


  Zrušení "NIKY" v příčce:
  V chodbě byla vytvořena v PD nika pro umístění kopírky.
  Na základě dohody ředitele školy a projektanta byla tato nika zrušena, kopírka bude umístěna jinde.  Fasáda – KZS:
  Úspora cca 88m2 venkovního zateplení.
  Při výpočtu výměr zateplení nádstavby počítal projektant i s zateplením části atiky. To není nakonec nutné provádět.


  Elektrožlaby:
  Z hlediska požárně bezpečnostího řešení a větší flexibility je nutné v rámci počítačových učeben udělat soklové žlaby pro umístění zásuvek elektro.
  Je nutné z hlediska požárně-bezpečnostního řešení.


  Nové dveře CHUC:
  Jedná se o nové dveře na chráněné únikové cestě, které musí mít plochu min 2m2 pro přivětrávání této únikové cesty.
  Původní dveře nesplňovaly tuto plochu.


  Odpočty neprovedených prací-stavební část:
  Jedná se o neprovedené práce.
  Skutečnost-neprovedené práce - je zde např. pvc na předposledním schodišťovém rameni, kde pvc zůstalo zachováno a navazuje na předcházející ramena.


  Přípočty-stavební část:
  Jedná se o drobné práce, které nebyly obsaženy v rozpočtu a vyvstala jejich nutnost při provádění nebo výměra byla nedostatečná.
  Jedná se například o cca 6m2 keramického obkladu, který podle skutečného spárořezu bylo nutno provést, dále o opracování prostupů ve střeše a AKUstický předěl mezi jednotlivými místnostmi pro zajištění lepší akustiky mezi jednotlivými učebny.


  UT- odpočet izolace:
  Na schodišti byla zrušena tepelná izolace na potrubí a byla nahrazena nátěrem -odpočet izolace.


  UT- příočet nátěru:
  Na schodišti byla zrušena tepelná izolace na potrubí a byla nahrazena nátěrem -přípočet nátěru.


  SDK předěly CHUC:
  Doplnění SDK protipožárních předělů na schodišti.
  Po odkrytí stáv.kazetových podhledů bylo zjištěno, že v části nad podhledem není mezi jednotlivými podlažími a schodištovým prostorem tento prostor nijak uzavřen - nutno z důvodu PBŘ a řádné kolaudace.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 223 038 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
 • IČO: 15530213
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 97
  612 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 347317

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Purkyňova 97
612 00 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky