Veřejná zakázka: ConnReg - Jazyková výuka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9769
Systémové číslo: P16V00003433
Datum zahájení: 09.12.2016
Nabídku podat do: 16.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ConnReg - Jazyková výuka
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického a německého jazyka pro zaměstnance Jihomoravského kraje, kteří administrují Interreg V-A Rakousko – Česká republika (dále také jen „Interreg V-A AT-CZ“).
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu „Connecting Regions AT-CZ“ (ConnReg AT-CZ) spolufinancovaného z Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Nabídka bude podána na každou část veřejné zakázky zvlášť.
Nabídka bude podána v neprůhledné obálce zapečetěné proti neoprávněné manipulaci přelepením, označena bude názvem veřejné zakázky, názvem Části veřejné zakázky a slovem – NEOTVÍRAT a opatřena v místě uzavření obálky razítkem a podpisem uchazeče je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li uchazeč právnickou osobou. Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 361 570 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor regionálního rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 601 82.
b) Osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, dveře č. 242, Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
c) Elektronické podání nabídky není možné.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy