Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/3844 STARÁ DÁLNICE, ÚSEK VESELKA – KŘIŽ. ŽEBĚTÍNSKÁ, KOHOUTOVICKÁ
Odesílatel Eva Nováková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2023 13:30:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.1


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 1.pdf (84.27 KB)
- Příloha č.5 ZD - SP- po DI 16.3.2023.zip (304.59 KB)
- Příloha č. 6 ZD - doplnění PD.zip (2.87 MB)