Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Magnetická rezonance
Odesílatel Alena Pekárková
Organizace odesílatele CEJIZA, s.r.o. [IČO: 28353242]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2023 14:17:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh


Přílohy
- JM_254_NemHod_MR_Vysvetleni_ZD-1_230329_sign.pdf (351.63 KB)
- JM_254_NemHod_MagRez_ZDp03_kupni_smlouva_upr_230329.docx (203.42 KB)
- JM_254_NemHod_MagRez_ZDp04_servis_smlouva_upr_230329.docx (196.59 KB)