Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového a zadávacího řízení pro VŘ „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“
Odesílatel Václav Mikulica
Organizace odesílatele Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace [IČO: 00390780]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2019 10:23:20
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

k námi zadávané veřejné zakázce s názvem "Zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového a zadávacího řízení pro VŘ „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“ Vám tímto zodpovídáme následující dotazy/žádosti o vysvětlení:

1. Bude následná veřejná zakázka „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“ zadávána jako jedno (nedělitelné) plnění či bude zadávána na části (jednotlivá dílčí plnění)?

Odpověď na otázku č.1.:
Následná veřejná zakázka „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“ bude dle předpokladu zadavatele zadávána jako jedno nedělitelné plnění.


2. Má zadavatel vytvořen nějaký podklad pro technickou část zadávací dokumentace na budoucí zadávací řízení „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“, nebo je předmětem této zadávané veřejné zakázky vedle vyhotovení a zpracování zadávací dokumentace i zhotovení příslušné technické specifikace budoucího předmětu plnění (tj. dotčeného nemocničního informačního systému)?

Odpověď na otázku č.2.:
Zadavatel v současné době má rámcový podklad pro technickou část zadávací dokumentace na budoucí zadávací řízení „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“, který bude dále dopracován. Předmětem této veřejné zakázky nebude zhotovení příslušné technické specifikace budoucího předmětu plnění (tj. dotčeného nemocničního informačního systému).


3. Jaký druh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“ zadavatel předpokládá - bude to otevřené řízení, či jiný druh řízení (např. užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, apod.)?

Odpověď na otázku č.3.:
Zadavatel předpokládá otevřené nadlimitní řízení.


S pozdravem

Ing.Václav Mikulica
Nemocnice Břeclav, p.o.