Veřejná zakázka: Zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového a zadávacího řízení pro VŘ „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16316
Systémové číslo: P19V00000139
Datum zahájení: 23.01.2019
Nabídku podat do: 07.02.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového a zadávacího řízení pro VŘ „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zastupování zadavatele v rozsahu umožněném zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“ (dále jen „veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je realizovaná v rámci projektu „Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006190 realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3, specifického cíle 3.2, výzvy č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 • IČO: 00390780
 • Poštovní adresa:
  U Nemocnice 3066/1
  69002 Břeclav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059115

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky