Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC II. A III. TŘÍDY NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ 2019/2020 – 2024/2025
Odesílatel Eva Nováková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2019 12:21:43
Předmět Vysvětlení č.1

Vysvětlení


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 1.pdf (25.49 KB)
- Zadávací dokumentace.pdf (93.63 KB)
- Příloha č. 1 ZD Krycí list.doc (43.50 KB)
- Pracovní okruhy_příloha_5_g_zadávací dokumentace.pdf (40.60 KB)