Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Diagnostiky vozovek (+ PAU) pro zpracování PD II.
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2020 10:24:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- vysvětlení ZD 2.pdf (51.94 KB)
- Příloha č. 1 ZD - smlouva o dílo_3 část.docx (28.95 KB)
- část 3 soupis prací DGN a PAU.xlsx (15.34 KB)