Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
Odesílatel Barbora Votoupalová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2021 15:29:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz přílohy


Přílohy
- Vysvětlení ZD I a prodloužení lhůty pro podání nabídek.pdf (245.59 KB)
- VZ Okna a světlíky_zadávací dokumentace.pdf (406.86 KB)
- Okna_uprava_cast 1.zip (42.56 MB)
- Okna_uprava_cast 2.zip (22.38 MB)