Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
Odesílatel Barbora Votoupalová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2021 16:25:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení_ZD_II.pdf (803.14 KB)