Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Automatizovaný detekční systém pro statimová vyšetření
Odesílatel Lenka Krejčiříková
Organizace odesílatele Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace [IČO: 00226912]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 10:00:16
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 19.04.2021 ve 14:00 hod.


Přílohy
- výzva.doc.pdf (230.00 KB)
- ZD-podmínky a požadavky pro zpracování nabídky.doc.pdf (294.69 KB)
- obchodní podmínky - příloha č. 1.doc (235.00 KB)
- technická specifikace zařízení - příloha č.2.doc (37.00 KB)
- krycí list nabídky - příloha č. 3.doc (45.50 KB)
- čestné prohlášení - příloha č. 4.docx (23.88 KB)
- Cena reagencií - příloha č.5.doc (37.50 KB)