Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Odesílatel Lenka Ingrová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2021 11:55:36
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V příloze poskytujeme vysvětlení ZD.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. II Boskovice.pdf (151.18 KB)