Veřejná zakázka: Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23673
Systémové číslo: P21V00001503
Evidenční číslo zadavatele: 206450
Spisová značka: S - JMK 84881/2021 OINV
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-022061
Datum zahájení: 17.06.2021
Nabídku podat do: 16.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby nové, moderní výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace situované v areálu nemocnice v Boskovicích.
Předmětem plnění je rovněž:
- vykonání činností v souvislosti s realizací geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon a zákonem č. 61/1988 Sb., Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a související právními předpisy
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
- geodetické zaměření stavby
- zastupování zadavatele při řízení souvisejícím s užíváním stavby spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby a zastupování zadavatele při uvedení stavby do užívání.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 68 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky