Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích
Odesílatel Dita Ohnoutková
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2021 13:47:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace I

Doplnění zadávací dokumentace - viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 Autoservis Černovice.pdf (142.00 KB)
- Doplněný Soupis dod. a prací.zip (1.38 MB)