Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Odesílatel Lenka Ingrová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2021 15:49:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze poskytujeme vysvětlení ZD č. IV, V a VI, včetně přílohy - doplnění Soupisu prací.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. IV, č. V a č. VI Boskovice.pdf (184.66 KB)
- doplněný Soupis 30.6.xlsx (2.47 MB)