Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/152 Želešice průtah, 1. stavba
Odesílatel Lukáš Pruška
Organizace odesílatele LAWYA tender, s.r.o. [IČO: 03584607]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.07.2021 23:31:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

viz přílohy


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_2.pdf (346.31 KB)
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_2_priloha_soupis_praci_k_210702.zip (769.43 KB)