Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Odesílatel Lenka Ingrová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2021 11:26:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. VII a VIII včetně příloh.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. VII a VIII Boskovice.pdf (275.70 KB)
- aktualizovaný a doplněný Soupis prací 7.7.2021.xlsx (2.47 MB)
- DPS IO 221-3 ASR VZ BOSKOVICE 01 -TZ.pdf (326.62 KB)
- DPS SO101 ASR VZ BOSKOVICE ZTI 01 - TZ.pdf (278.78 KB)