Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Odesílatel Lenka Ingrová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2021 06:36:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. IX.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. IX Boskovice.pdf (178.47 KB)