Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích
Odesílatel Dita Ohnoutková
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2021 11:42:30
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace VI

Vysvětlení zadávací dokumentace - viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 6 Autoservis Černovice.pdf (169.33 KB)
- 01 Stavba SDaP_korekce.XLSX (1.06 MB)