Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Odesílatel Lenka Ingrová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2021 11:53:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. X, XI a XII (včetně příloh).


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. X, XI a XII Boskovice.pdf (178.21 KB)
- aktualizovaný Soupis prací 16_07_2021.xlsx (2.47 MB)
- 104 Půdorys 2.NP.pdf (1.31 MB)
- 113 Výpis vnějších výplní otvorů.pdf (2.34 MB)