Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Odesílatel Lenka Ingrová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2021 11:01:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. XIII a XIV.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. XIII a XIV Boskovice.pdf (199.96 KB)