Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Odesílatel Lenka Ingrová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.07.2021 12:58:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. XV., XVI a XVII četně příloh.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. XV, XVI a XVII Boskovice.pdf (255.11 KB)
- Aktualizovaný soupis prací 25_7_2021.xlsx (2.49 MB)
- DPS SO101 ASR VZ BOSKOVICE ZTI 05 - SCHÉMA KANALIZACE REV 07.pdf (880.25 KB)
- R1 strana 2.pdf (231.04 KB)