Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Měřicí kampaň kvality ovzduší – pálení v otevřených ohništích
Odesílatel Nikola Coufalová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2021 15:45:41
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - „Měřicí kampaň kvality ovzduší – pálení v otevřených ohništích“


Přílohy
- Výzva měření pálení.pdf (233.19 KB)
- Příloha 1_Formulář pálení.docx (123.10 KB)
- Příloha 2_Obchodní podmínky pálení.docx (48.33 KB)