Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Odesílatel Dita Ohnoutková
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2021 11:05:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. XX včetně přílohy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. XX Boskovice.pdf (160.05 KB)
- D.1.1_100_TZ Bos - 2.8.2021.pdf (1.56 MB)