Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/413 12 Horní Dunajovice - Domčice
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2021 12:59:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (24.74 KB)
- Příloha ZD č. 3 - SP po doplnění.xlsx (19.69 KB)