Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/4241 Týnec průtah
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2021 08:12:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (54.51 KB)