Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/4241 Týnec průtah
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2021 09:34:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 2.pdf (39.19 KB)
- Příloha 4 soupis prací 22.12.2021.zip (688.54 KB)