Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
Odesílatel Yveta Rumlová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.02.2022 09:11:03
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace IV

Dobrý den,
v příloze zasílám Vysvětlení zadávací dokumentace IV včetně přílohy č. 1 tohoto vysvětlení. Pro informaci uvádím, že příloha č. 1 - aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je současně zveřejněn v sekci "Zadávací dokumentace".
S pozdravem Yveta Rumlová


Přílohy
- vysvetleni ZD_Výjezdová základna Kyjov_IV.pdf (225.04 KB)
- VV ZZS Kyjov 08-02-2022 – kopie.xls (10.39 MB)