Veřejná zakázka: Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25224
Systémové číslo: P21V00003051
Spisová značka: S - JMK 175946/2021 OINV
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-002076
Datum zahájení: 13.01.2022
Nabídku podat do: 22.02.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby objektu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Kyjově spočívající:
a) ve výstavbě výjezdové základny situované v areálu Nemocnice Kyjov na pozemcích p. č. 2157/2, p. č. 2157/29, p. č. 2474/4, p. č. 2474/5, p. č. 2474/76 a p. č. 2474/77, to vše v k. ú. Kyjov;
b) ve vykonání činností v souvislosti s realizací geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy;
c) ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
d) v geodetickém zaměření stavby a
e) v zajištění vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby a zastupování zadavatele při uvedení stavby do užívání.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 85 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky