Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2023 - 2026

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000880
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-012115
Datum otevření: 24.03.2023
Datum zavedení: 30.06.2023 13:00
Datum ukončení: 30.06.2026 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2023 - 2026
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude nákup standardního ICT vybavení, zejména pak PC, monitorů, notebooků, dataprojektorů, tiskáren, tabletů, serverů, grafických stanic a jiného obdobného zařízení výpočetní techniky.
  Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídek podle ust. § 141 ZZVZ. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá sídla dotčených pověřujících zadavatelů (příspěvkových organizací) nebude-li v konkrétních veřejných zakázkách v DNS určeno jinak.
  DNS není rozdělen do kategorií ve smyslu ust. § 138 odst. 1 ZZVZ.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 80 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CEJIZA, s.r.o.
 • IČO: 28353242
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  60200 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS