Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2023 - 2026

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000916
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-012117
Datum otevření: 24.03.2023
Datum zavedení: 30.06.2023 13:00
Datum ukončení: 30.06.2026 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2023 - 2026
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci obou kategorií DNS jsou dodávky kancelářského papíru.
  Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídky podle ust. § 141 ZZVZ. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá sídla dotčených pověřujících zadavatelů (JMK, příspěvkových organizací) nebude-li v konkrétních veřejných zakázkách v DNS určeno jinak.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 30 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CEJIZA, s.r.o.
 • IČO: 28353242
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  60200 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS