Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Externí odkaz [3]https://zakazky.krajbezkoru pce.cz/document_94541/7c092649 ef1d2e442fce6bf0020524cb-dps-l avka-zip
Název: Projektová dokumentace včetně soupisu prací Lávka
Popis:
Velikost: neznámo
Vytvoření/změna odkazu: 24.03.2020 10:05:29