Profil zadavatele: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace
  • IČO: 62160095
  • Adresa:
    Koperníkova 2/4
    615 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_100.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 347967

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy venkovních vstupů do objektu a teras, úpravy zpevněných ploch Fr. Skaunicové
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2021 04.02.2021 10:00
Rekonstrukce bleskosvodu objektu Františky Skaunicové 17, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2020 13.10.2020 10:00
Rekonstrukce kotelny v objektu Fr. Skaunicové 17
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 19.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016