Profil zadavatele: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
  • IČO: 00226637
  • Adresa:
    Purkyňova 11
    695 26 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_109.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 228762

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Magnetická rezonance
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2023 11.04.2023 11:00
Druhá část veřejné zakázky: 1 soubor Centrálního monitoringu
nadlimitní Příjem nabídek 03.03.2023 22.03.2023 10:00
Nemocnice TGM Hodonín - EKG, Centrální monitoring a Telemetrie
nadlimitní Zadávání 03.03.2023
První část veřejné zakázky: 5 ks EKG (2 ks nejvyšší třída, 3 ks vyšší třída)
nadlimitní Příjem nabídek 03.03.2023 22.03.2023 10:00
Třetí část veřejné zakázky: 1 soubor Telemetrie
nadlimitní Příjem nabídek 03.03.2023 05.04.2023 10:00
Klimatizace lůžkového traktu chirurgie A
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2023 20.02.2023 10:00
Nákup rázové vlny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2023 14.02.2023 10:00
REACT EU 98 - Nemocnice TGM Hodonín – VZ 6 – Krevní analyzátory
nadlimitní Hodnocení 30.01.2023 07.03.2023 09:00
REACT EU 98 - Nemocnice TGM Hodonín – VZ 5 – Dodávka videogastroskopu, videokolonoskopu, videoduodenoskopu, endoskopické věže a sušící a skladovací skříně – opakované zadávací řízení
nadlimitní Hodnocení 30.01.2023 03.03.2023 09:00
PD modernizace operačních sálů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2022 22.12.2022 12:00
Pavilon zobrazovacích metod - stavba
nadlimitní Zadáno 09.12.2022 25.01.2023 13:00
Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu na úspory energií v Nemocnici TGM Hodonín, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.11.2022 25.11.2022 12:00
Výstavba pavilonu magnetické rezonance - technický dozor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2022 21.11.2022 11:00
Nemocnice TGM Hodonín - II. a V. etapa projektu REACT EU 98 – Obměna koncových stanic
nadlimitní Zadáno 31.10.2022 09.01.2023 10:00
REACT EU 98 - Nemocnice TGM Hodonín – VZ 4 – Dodávka lůžek
nadlimitní Zadáno 18.10.2022 14.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››