Profil zadavatele: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
  • IČO: 00092584
  • Adresa:
    MUDr. Jana Janského 11
    669 02 Znojmo
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050716

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Anesteziologický přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2022 12.09.2022 10:00
Dodávka ultrazvukového přístroje pro superkonziliární urologickou diagnostiku
podlimitní Zadáno 16.08.2022 08.09.2022 09:00
Likvidace odpadu 19 01 07 a 19 01 11 ze spalovny Nemocnice Znojmo
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2022 11.08.2022 10:00
Horkovzdušný sterilizátor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.07.2022 27.07.2022 07:00
Operační čelní LED světlo včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2022 25.07.2022 10:00
Meropenemum
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 01.07.2022 09:00
Antidiabetika
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 30.06.2022 09:00
Lehátko pro Vojtovu metodu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2022 08.06.2022 13:00
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště
nadlimitní Zadáno 24.05.2022 30.08.2022 10:00
Dezinfektor podložních mís pro ODN 4 Nemocnice Znojmo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 07:00
Infuzní roztoky
nadlimitní Zadáno 07.04.2022 26.07.2022 09:00
Kontrastní látky
nadlimitní Vyhodnoceno 24.03.2022 04.05.2022 09:00
Léčivé přípravky skupiny krevních derivátů s účinnou látkou albuminum humanum
podlimitní Zadáno 24.03.2022 05.05.2022 09:00
Kontrola provozuschopnosti PBZ, únikového systému a protipanického nouzového osvětlení v NZ
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2022 29.03.2022 10:00
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a servis - část dveře a okna
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 09.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016