Profil zadavatele: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
  • IČO: 00092584
  • Adresa:
    MUDr. Jana Janského 11
    669 02 Znojmo
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050716

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Urgentní příjem 5. etapa – Změna užívání přistávací plochy na leteckou stavbu - heliport v Nemocnici Znojmo
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 14.02.2022 10:00
Dodávka digitálního stacionárního skiagrafického přístroje
nadlimitní Zadáno 20.12.2021 25.01.2022 09:00
Ochranné RTG zástěry
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2021 17.12.2021 13:00
Přístroj na měření otoakustických emisí u novorozenců
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2021 17.12.2021 13:00
Afliberceptum
nadlimitní Zadáno 10.12.2021 12.01.2022 09:00
Urgentní příjem 1. etapa - Aktualizace projektové dokumentace Rekonstrukce a modernizace objektu H v Nemocnici Znojmo
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021 14.12.2021 13:00
Bronchoskopická (endoskopická) sestava HD s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 26.11.2021 13:00
Baterie a elektrody pro AED defibrilátory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2021 01.11.2021 13:00
Samoobslužné platební automaty pro úhradu regulačních poplatků 2ks
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.10.2021 29.10.2021 13:00
Resuscitační lůžka 4ks
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.09.2021 07.09.2021 13:00
Jednorázové inkontinenční pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2021 10.09.2021 13:00
ROZŠÍŘENÍ DOKOVACÍCH STANIC MSU HP, SCU HP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.08.2021 27.08.2021 13:00
Hygienické zabezpečení TUV v Nemocnici Znojmo – změna technologie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2021 26.08.2021 13:00
Zajištění komplexní administrace dotačního projektu - Zvýšení kapacity technologie spalovny nebezpečného odpadu NeZN
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.08.2021 24.08.2021 13:00
Rekonstrukce nákladních výtahů lůžkové části V2, V3 Nemocnice Znojmo, p. o.
podlimitní Zadáno 13.08.2021 08.09.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016