Profil zadavatele: Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva číslo PCP 0885/2021 o provádění servisních služeb na zařízení dodavatele
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2021 30.04.2021 14:00
Smlouva o spolupráci při projektu ISIC školám
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2017 31.03.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016