Profil zadavatele: S - centrum Hodonín, příspěvková organizace

  • Název: S - centrum Hodonín, příspěvková organizace
  • IČO: 46937102
  • Adresa:
    Na Pískách 4037/11
    695 01 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_127.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 506254

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup stromů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.11.2020 24.11.2020 11:00
Provedení kontrol polohovacích lůžek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.10.2020 29.10.2020 08:00
Oprava požárních dveří
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2020 23.09.2020 10:00
Oprava zařízení dálkového přenosu pro elektrickou požární signalizaci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2020 23.09.2020 10:00
Servis výtahů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.07.2020 13.07.2020 08:00
Oprava klimatizace v prádelně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.07.2020 07.07.2020 08:00
Dodávka a odběr zemního plynu na rok 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2020 01.01.2020 07:00
Dodávka a odběr elektřiny za rok 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2019 01.01.2019 09:00
Poskytnutí licence k programu Cygnus2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2018 17.10.2018 12:00
Dodávka vody a odvádění odpadních vod
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2015 01.01.2015 00:00
Odvoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2015 01.01.2015 00:00
Provádění servisní údržby výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2015 01.01.2015 00:00
Servis zařízení VZT a chlazení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2015 01.01.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016